Преса/ Дизайнът като начин на живот

Салон бр. 05; 2007 г.