Услуги/ Проджект мениджмънт

Управлението на всеки проект включва:

  • Изготвяне на приблизителен бюджет съобразен с изискванията на клиентите. 
  • Представяне на съобразени с конкретния бюджет оферти от подизпълнители по различните специалности. 
  • Консултация на клиента за избор на конкретен подизпълнител. 
  • Представяне на количествени и ценови спецификации. 
  • Изготвяне на приблизителен график за изпълнение на проекта.

  •  Интерпретация на проекта пред всеки от подизпълнителите и определяне на допуски в точността на изпълнение за всяка една от специалностите.
  • Организация на работния процес и осъществяване на необходимата комуникация между съответните подизпълнители.
  • Редовна проверка на работата и качеството на изпълнение на проекта от подизпълнителите и налагане на корекции при възникнали неточности в изпълнението на проекта.
  • Приемане на обекта от подизпълнителите съвместно с клиента.