Услуги/ Продуктов дизайн

Катализатор на идеи

Fimera Design вярва, че дизайнът и креативното мислене са един от най-важните фактори за развитие и растеж на всеки бизнес. Нещо повече, ние смятаме, че в условията на днешната динамично развиваща се среда добрият дизайн е основен инструмент за придобиване на конкурентно предимство на всички нива на една икономика – от малката фабрика до държавните стратегии за развитие.

Дизайн на идеи

Дизайнът се простира далеч отвъд простото задаване на форма или чистата декорация. Иновацията, новата функция, отчетливата нова идентичност e това, което истински ни вълнува. Дизайнът на идеи лежи в основата на нашето творческо кредо и задава посоката на творческите ни търсения.

Творчески импулс

Всеки нов проект е предизвикателство, което ни пали и зарежда. Ще посрещнем с енергия и оптимизъм всяка задача – идея за нов продукт, серия мебели, осветително тяло. Защото за нас дизайнът е основна движеща сила и творчески импулс.